QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ: TRAO CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CHO CỰU TNXP CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/32022), 47 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2022); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Quận Đoàn Thanh Khê đã trao Công trình Thanh niên suất quà Hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà trị giá 20 triệu đồng cho Cựu TNXP trên địa bàn quận Thanh Khê.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa lan toả cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích cách mạng của thanh niên, lòng tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Thanh Khê đối với thế hệ đi trước có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các trao đổi mới nhất