Bài múa khối Tiểu học:”Tuổi thơ hôm nay, thế giới ngày mai”

Bài múa: “Tuổi thơ hôm nay, thế giới ngày mai
Biên đạo múa: Thầy Mai Xuân Mùi
Phụ trách quay phim: Nguyễn Quang Thọ
Hướng dẫn: Thầy Mai Xuân Mùi và cô Ngô Ngân Hà
Các em thiếu nhi thuộc Hội đồng đội Quận Thanh Khê
Chương trình tập huấn công tác Đội Quận Thanh Khê năm học 2009 – 2010


Tagged as: