Thắp sáng niềm tin của tuổi trẻ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII (BCH T.Ư khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH, HÐH đã nhấn mạnh quan điểm: Xây dựng Ðoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, là xây dựng Ðảng trước một bước.

Ðể xây dựng Ðoàn vững mạnh, một trong những vấn đề đầu tiên, quan trọng cần quan tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Ðoàn có kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, có nhiệt huyết và tâm trong sáng… Lâu nay chúng ta thường nói: Cán bộ nào thì phong trào nấy, và thực tế đã chứng minh điều đó. Ở đâu có cán bộ Ðoàn năng động, có tâm, có tấm lòng với Ðoàn thì ở đó phong trào có kết quả nổi bật. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Ðoàn, giúp họ yên tâm công tác luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức đoàn các thời kỳ.

Tuy vậy, phải đến nhiệm kỳ này, việc xây dựng Quy chế cán bộ Ðoàn mới được tập trung xây dựng. Quy chế này đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đang là văn bản được đội ngũ cán bộ Ðoàn cả nước mong đợi. Ðây sẽ là “cẩm nang” của mỗi người cán bộ Ðoàn bởi nó giúp họ tự định hướng và chuẩn bị “con đường đi” trong sự nghiệp và cuộc sống.
Từ nhiều năm nay, không ít phong trào, chương trình hoạt động của Ðoàn thanh niên đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và dư luận xã hội. Theo thời gian, các phong trào liên tục được đổi mới để sát và gần hơn với thanh niên và thực tế cuộc sống. Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra cách đây tròn một năm đã thành công khi quyết định phát động hai phong trào: Năm xung kích và Bốn đồng hành; trong đó, Bốn đồng hành là phong trào được đông đảo thanh niên chờ đợi, đón nhận.
Nội dung phong trào Bốn đồng hành bao quát hầu hết các đối tượng thanh niên trong xã hội, đưa ra nhiều cơ hội và hoạt động hướng tới các bạn trẻ. Quả thật, khi nhìn vào Chương trình hành động của Ðoàn để thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðoàn IX và Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII (BCH T.Ư khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH, HÐH, nhiều người hy vọng vào những bước đột phá và phát triển mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.
Những thanh niên nông thôn rời quê hương đi làm ăn xa và đang bước vào quá trình trở thành những thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy; đó là những bạn trẻ đang làm những nghề tự do với cuộc sống và thu nhập không ổn định; đó là những bạn trẻ sống ở vùng sâu, vùng xa với biết bao thiếu thốn, lạc hậu… Tiếc rằng, đây cũng là những điểm mà tổ chức đoàn hoạt động không mạnh, thậm chí bị “bỏ rơi” do những điều kiện đặc thù khác nhau.
Ðể có thể thực hiện các chương trình hoạt động và phong trào của mình một cách hiệu quả, tổ chức Ðoàn rất cần sự hỗ trợ về nguồn lực, kinh phí của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp… Trong thời gian qua, nhiều đơn vị của Ðoàn, của hội bước đầu thực hiện hiệu quả công tác này, đem lại sinh khí mới và lợi ích cho thanh niên. Tuy nhiên, không phải nhà tài trợ nào cũng đến với Ðoàn cùng mong muốn hỗ trợ thanh niên hoạt động mà chủ yếu vì mục đích “khuếch trương” thương hiệu của mình. Chính vì vậy, trong quá trình phối hợp, cần chú trọng công tác “xã hội hóa” hoạt động của Ðoàn đi đúng hướng, tránh hiện tượng để các nhà tài trợ nhân danh hoạt động của đoàn để quảng cáo sản phẩm, nhiều khi vì lợi ích của doanh nghiệp mà không coi trọng với cam kết vì thanh niên.
Với sự góp sức của doanh nghiệp, sự quan tâm của Đảng, nhà chức trách địa phương sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu niên ở cơ sở; đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng của Ðoàn thanh niên.

Đình Tùng