Bài múa THCS:”Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

Bài múa: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Biên đạo múa: Thầy Mai Xuân Mùi
Phụ trách quay phim: Nguyễn Quang Thọ
Hướng dẫn: Cô Ngô Ngân Hà
Các em thiếu niên thuộc Hội đồng đội Quận Thanh Khê
Chương trình tập huấn công tác Đội Quận Thanh Khê năm học 2009 – 2010