Giao lưu trực tuyến hướng tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI

Thực hiện công văn số 126/TWH ngày 15/4/2010 về việc tham dự giao lưu trực tuyến hướng tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI. Đại hội được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong 02 ngày 26 và 27/4/2010, nhằm cung cấp thông tin liên quan đến Đại hội, tạo diễn đàn đa chiều giữa hội viên, thanh niên cả nước với Ban Tổ chức Đại hội và các đại biểu tham dự Đại hội VI, Ban tổ chức Đại hội và Đoàn Chủ tịch UBTW hội LHTN Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến trên Cổng tri thức Thánh Gióng.

Hội liên hiệp thanh niên Quận Thanh Khê đề nghị các đơn vị thông báo đến đông đảo hội viên và thanh niên biết và tham gia chương trình nói trên. Để chương trình giao lưu đạt hiệu quả, các đơn vị nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị nội dung tham gia giao lưu trực tuyến có trọng tâm.

Thời gian: Từ 8h30 -11h00 ngày 20/4/2010
Địa chỉ truy cấp giao lưu trực tuyến: http://www.daihoi6.thanhgiong.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị các anh, chị truy cập vào website:
http://www.thanhgiong.vn
http://www.daihoi6.thanhgiong.vn


Tagged as: