Vĩnh Trung ra quân ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010 của Đoàn phường Vĩnh Trung; nhằm triển khai có hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2010 của Ban điều hành chiến dịch; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động “An sinh xã hội” nhằm nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên về bảo vệ môi trường. Sáng ngày 20/6/2010, BCH Đoàn phường Vĩnh Trung đã tổ chức ra quân Ngày chủ nhật Xanh – sạch – đẹp tại Bờ hồ Hàm Nghi. Hoạt động đã thu hút gần 40 bạn đoàn viên, thanh niên và các em về sinh hoạt hè tham gia, góp phần tạo cảnh quang trong sạch, giáo dục ý thức của người dân và các em học sinh về sinh hoạt hè năm 2010.

Bích Ngọc


Tagged as: