Thông báo số 03 – Các yêu cầu liên quan

Trước khi đưa ra thông báo số 03, xin chúc mừng các đơn vị đã vào được thông báo số 02 (đi kèm với dịch ra, thứ tự các bạn xem comment là biết nhé). Thời gian khởi hành hành trình cũng gần kề, BTC chỉ yêu cầu thêm các đơn vị 1 số nội dung thôi:

1. Báo cáo tên chính thức của đơn vị, tên đội trưởng – đội phó, số lượng tham gia (ngay ở phần comment nhé)
2. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chưa? – bảng tên, cờ tổ quốc, vật dụng, học thuộc bài hát, …
3. Và yêu cầu cuối cùng cũng đơn giản thôi, mỗi đơn vị chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ giao lưu trong Lễ kỷ niệm nhé … cố gắng là tác phẩm của thanh niên tình nguyện nha … Các đơn vị gởi tên tiết mục, người trình bày về mail nhé (BTC hỗ trợ mở đĩa – các đội chuẩn bị đĩa nếu có, hỗ trợ đàn – ráp nhạc vào đầu giờ, hỗ trợ hát theo karaoke ^^).

Cuối cùng, chúc các đơn vị tham gia tốt đợt hành quân ngày mai – hẹn gặp lại tại điểm xuất phát: UBND p. An Khê (235 Trường Chinh) nhé