Archive for August, 2023

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH, INTERNET. CÀI ĐẶT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO ĐỒNG BÀO CƠ TU

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH, INTERNET. CÀI ĐẶT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO ĐỒNG BÀO CƠ TU

Nhằm tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích tình nguyện của các thành viên thanh niên trong chuyển đổi số. Ngày 20/8/2023 Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp với Đoàn Công an Thành phố đã tổ chức chương trình “Hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, internet. Cài đặt định [...]

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI, TIÊU THỤ NÔNG SẢN NĂM 2023

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI, TIÊU THỤ NÔNG SẢN NĂM 2023

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người dân trong việc kết nối, tiêu thụ nông sản. Ngày 20/8/2023 Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp với Đoàn Công an Thành phố tổ chức chương trình “kết nối tiêu thụ nông [...]

Các trao đổi mới nhất