Archive for May, 2022

Quận Đoàn Thanh Khê cùng Hội Cựu Chiến binh quận tổ chức dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quận Đoàn Thanh Khê cùng Hội Cựu Chiến binh quận tổ chức dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quận Đoàn Thanh Khê cùng Hội Cựu Chiến binh quận tổ chức dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 19/5/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê cùng với Hội Cựu chiến binh quận đã dâng hương, báo công với Anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại [...]

Quận Đoàn – Hội Đồng Đội quận Thanh Khê: Trao Công trình Măng non 2022

Quận Đoàn – Hội Đồng Đội quận Thanh Khê: Trao Công trình Măng non 2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2022), chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận Thanh Khê đã tiến hành bàn giao công trình măng non [...]

Bài viết theo thời gian:
Các trao đổi mới nhất