Archive for January, 2024

TẬP HUẤN SỬ DỤNG CHATGPT CHO HỌC SINH KHỐI THPT

TẬP HUẤN SỬ DỤNG CHATGPT CHO HỌC SINH KHỐI THPT

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh Khối THPT về ứng dụng Chat GPT trong việc nghiên cứu, học tập. Ngày28/01/2024, thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng, Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp cùng Đại [...]

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN ẤM ÁP – TẾT YÊU THƯƠNG NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN ẤM ÁP – TẾT YÊU THƯƠNG NĂM 2024

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ngày 26/01/2024, Quận Đoàn – Hội LHTN quận phối hợp cùng Liên đoàn Lao động [...]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÔNG ẤM ÁP – XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐÔNG ẤM ÁP – XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2024

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ngày 25/01/2024, Quận Đoàn – Hội LHTN quận tổ chức chương trình Đông ấm áp [...]

Các trao đổi mới nhất