Archive for November, 2021

Thanh Khê: Đội hình Tổ thanh niên 3 nhanh xung kích bảo vệ an ninh trật tự

Thanh Khê: Đội hình Tổ thanh niên 3 nhanh xung kích bảo vệ an ninh trật tự

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quận, 10/10 phường  trên địa bàn thành lập đội hình Tổ thanh niên [...]

Thanh Khê: Đẩy mạnh triển khai mô hình “Khu dân cư không có Thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Thanh Khê: Đẩy mạnh triển khai mô hình “Khu dân cư không có Thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Xác định công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho Đoàn viên thanh thiếu nhi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Đoàn. Trong thời gian vừa qua , Ban Thường vụ Quận Đoàn đã triển khai mô hình “Khu dân cư [...]

Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật An ninh mạng nhân ngày Pháp luật Việt Nam

Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật An ninh mạng nhân ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (09/11); đồng thời phát huy vai trò của Đoàn trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật [...]

Bài viết theo thời gian:
Các trao đổi mới nhất