Lịch công tác (Từ 23/11 – 29/11)

T2 – 23/11:
- Đ/c Hiếu đi học, cơ quan làm việc bình thường

T3 – 24/11:
- Đ/c Hiếu đi học
- 8g: Đ/c Hải dự họp BCĐ Cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- 14g: Đ/c Hải dự kiểm tra tín dụng phường Tân Chính

T4 – 25/11:
- Đ/c Hiếu đi học
- 7g30: Đ/c Hải dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới
- 8g: Đ/c Dũng dự khai mạc lớp tập huấn HIV trường học

T5 – 26/11:
- Đ/c Hiếu đi học, cơ quan làm việc bình thường
- 15g: Đ/c Hiếu đứng lớp Cảm tình đoàn tại trường THPT Thái Phiên

T6 – 27/11:
- 8g: Đ/c Hải dự hội nghị sơ kết 3 năm cuộc vận động …

T7 – 28/11:
- Cơ quan nghỉ
- 8g: Đ/c Hiếu tham gia diễn đàn thanh niên thành phố

CN – 29/11:
- Cơ quan nghỉ
- 8g: Đ/c Hải dự Lễ Mít tinh phòng chống HIV tại Tân Chính
- 8g: Đ/c Hiếu dự Lễ khai mạc và hội thi phòng chống HIV tại nhà hát Trưng Vương