Archive for September, 2023

Đội Thanh niên tình nguyện 24/7 xung kích đảm bảo an toàn, kịp thời và hiệu quả trong các hoạt động tại địa phương

Đội Thanh niên tình nguyện 24/7 xung kích đảm bảo an toàn, kịp thời và hiệu quả trong các hoạt động tại địa phương

Nhằm hỗ trợ đáp ứng nhanh và kịp thời các hoạt động quan trọng, cấp thiết tại địa phương, Đảm bảo kỷ luật, an toàn, kịp thời, hiệu quả, linh hoạt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Quận Đoàn chỉ đạo 10/10 phường thành lập Đội Thanh niên tình nguyện [...]

Kích hoạt các Đội hình TNTN phòng chống thiên tai, dịch bệnh

Kích hoạt các Đội hình TNTN phòng chống thiên tai, dịch bệnh

Hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người dân bước vào mùa mưa bão, Q uận Đoàn – Hội LHTN quận chỉ đạo 10/10 phường kích hoạt Đội Thanh niên tình phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ra quân bảo vệ sinh, khơi thông tin lớn, chèn vào dân cư hỗ trợ….
Lực lượng [...]

MÔ HÌNH “3 CÓ – 2 KHÔNG” ĐƯỢC TRIỂN KHAI VÀ ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

MÔ HÌNH “3 CÓ – 2 KHÔNG” ĐƯỢC TRIỂN KHAI VÀ ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 [...]

Hoạt động CLB Kỹ năng Thanh thiếu nhi quận Thanh Khê

Hoạt động CLB Kỹ năng Thanh thiếu nhi quận Thanh Khê

Với nhiều thành viên có kỹ năng, Câu lạc bộ bộ (CLB) Kỹ năng Thanh Thiếu nhi quận Thanh Khê đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công hội và phong trào thanh niên của địa phương.
CLB có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên; tạo sân chơi, giao lưu học tập, [...]

Các trao đổi mới nhất