Bài múa dành cho thiếu niên, nhi đồng:”Tiến lên Đoàn viên”

Bài múa: “Tiến lên Đoàn viên
Biên đạo múa: Thầy Mai Xuân Mùi
Phụ trách quay phim: Nguyễn Quang Thọ
Hướng dẫn: Thầy Mai Xuân MùiCô Ngô Ngân Hà
Các em thiếu nhi thuộc Hội đồng đội Quận Thanh Khê
Chương trình tập huấn công tác Đội Quận Thanh Khê năm học 2009 – 2010


Tagged as: