Quyết tâm và tự hào tiếp bước

Năm 2011 đã chạm những bước đầu tiên vào thềm xuân, một sự khởi đầu đặc biệt. Trong cảm xúc náo nức, tươi mới với hành trình và những khởi động của Năm Thanh niên, tuổi trẻ cả nước lại hân hoan và kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Hướng về Đại hội Đảng trong tâm thế của những người trẻ, với mong muốn làm sao để đất nước ngày càng không chỉ được nhắc đến với truyền thống quả cảm giữ nước, mà còn là biểu tượng và thành quả của sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những quyết định rất quan trọng của Đại hội đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay hăng hái tiếp bước truyền thống và sự nghiệp to lớn của cha anh.

Về đặc trưng của nền kinh tế của xã hội XHCN, Đại hội đã sáng suốt quyết định lựa chọn phương án “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy các thành phần kinh tế góp sức dựng xây đất nước. Đại hội XI đã khẳng định doanh nhân là đội ngũ, xếp vị trí thứ tư, sau công nhân, nông dân, trí thức. Nhiều nhà doanh nghiệp trẻ đã bày tỏ sự phấn khởi, lạc quan trước sự đổi mới này, và sẽ cùng với đội ngũ doanh nhân cả nước có được cơ hội, môi trường thuận lợi để cống hiến hết mình.

Và cũng chính ở Đại hội lần này những người trẻ đã được ghi nhận và giao trọng trách; đã được tin cậy để được tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiến thức, sự tôi luyện từ thực tiễn, đồng thời không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động thực tiễn để đáp ứng được các yêu cầu công tác, xứng đáng với trách nhiệm được giao.

Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã bày tỏ: Cá nhân tôi và nhiều cán bộ Đoàn bày tỏ sự vui mừng và biết ơn sâu sắc đối với Đảng về sự quan tâm, bồi dưỡng, giáo dục, chăm lo, đào tạo thế hệ trẻ. Điều này thể hiện ở hai điểm rất nổi bật: Thứ nhất là tư tưởng chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ trở thành lớp người kế tục trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thành lực lượng xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa đất nước vững bước lên Chủ nghĩa Xã hội được thể hiện rất rõ trong các văn kiện Đại hội; Thứ hai, như trong phát biểu bế mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, có nhiều Ủy viên Trung ương đã thôi không tham gia ứng cử để tạo điều kiện cho các đồng chí trẻ tham gia ứng cử. Và với tỷ lệ các đồng chí trẻ trong Trung ương kể cả chính thức và dự khuyết chiếm 18%, trong đó có những người 35-36 tuổi là biểu hiện rất sinh động.

Trong những ngày này các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ cùng nhân lên niềm phấn khởi, tin tưởng về thành công của Đại hội Đảng trong mỗi bạn trẻ Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Đoàn là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết ở từng cơ sở Đoàn phù hợp với từng điều kiện của mỗi nơi. Mỗi người trẻ chắc chắn sẽ phấn khởi, tự hào vì được Đảng chăm lo, bồi dưỡng để làm sao ở mỗi vị trí công tác khác nhau, mỗi lĩnh vực khác nhau vẫn luôn thể hiện được sự xung kích và tích cực nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Có như vậy mới góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, xứng đáng với hoạt động của tuổi trẻ trong Năm Thanh niên, năm mà Đảng dành cho lớp trẻ nhiều sự quan tâm, chăm lo sâu sắc…

Đặng Thị Phương Thảo
(Thanh niên online)