Hội thi Tin học trẻ cấp quận năm 2018

Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Quận Đoàn đã phối hợp tổ chức hội thi tin học trẻ cho học sinh các trường tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận. Tham gia hội thi có 122 thí sinh bậc tiểu học đại diện cho 15644 học sinh của 16 trường tiểu học, 53 thí sinh bậc Trung học cơ sở đại diện cho 10783 học sinh trung học cơ sở của 10 trường.

Hội thi nhằm tiếp tục cổ vũ, đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng tin học trong học sinh, tạo điều kiện để các em được tiếp cận khoa học công nghệ mới. Đây cũng là sân chơi bổ ích để học sinh được giao lưu, học hỏi, đua tài và phát huy sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thông qua hội thi nhằm phát hiện các tài năng tin học trẻ, góp phần tạo nguồn lực công nghệ thông tin cho địa phương, đồng thời lựa chọn những học sinh có năng khiếu tham gia hội thi “Tin học trẻ” thành phố Đà Nẵng vào tháng 4 năm 2018.

Tiến Hương

Các trao đổi mới nhất