Quân nhân với phong trào “San sẻ yêu thương”

Năm 2020, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Với tinh thần “vì nhân dân quên mình” cùng với cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Ban Thanh niên quân đội đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, huy động gần 600.000 lượt đoàn viên, thanh niên, gần 20.000 lượt phương tiện hỗ trợ nhân dân đến nơi tránh trú an toàn, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, tặng quà, khắc phục hậu quả mưa lũ… cho nhân dân các tỉnh miền Trung.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh. Ban Thanh niên quân đội phát động tuổi trẻ toàn quân noi gương các đồng chí hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế QP 337 với tinh thần mỗi người làm việc bằng 2 phần.

Đồng thời, hưởng ứng có hiệu quả phong trào “San sẻ yêu thương” cùng đồng bào các tỉnh miền Trung.

Bài viết theo thời gian:
Các trao đổi mới nhất