Archive for December, 2018

Ban hành Hướng dẫn chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022

Ban hành Hướng dẫn chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 28/12/2018, Ban Thường vụ Quận Đoàn khóa X đã ban hành hướng dẫn số 20-HD/ĐTN về chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022. Hướng dẫn áp dụng đối với tất cả các tổ chức [...]

Thanh Khê tổ chức Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 50 năm chiến công Mẹ Nhu và 07 Dũng sĩ Thanh Khê

Thanh Khê tổ chức Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 50 năm chiến công Mẹ Nhu và 07 Dũng sĩ Thanh Khê

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng sỹ Thanh Khê (26/12/1968 – 26/12/2018); nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hi sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân [...]

Thanh Khê ra quân vệ sinh môi trường sau những ngày mưa ngập sâu

Thanh Khê ra quân vệ sinh môi trường sau những ngày mưa ngập sâu

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về việc khẩn trương thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khắc phục sự cố sau đợt mưa ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2018.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên và [...]

Bài viết theo thời gian: