Archive for March, 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp đợt 3 tháng Thanh niên năm 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp đợt 3 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Thanh Khê về việc ra quân thực hiện chủ đề năm 2019 của Quận ủy về Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt [...]

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2019

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2019

Sáng ngày 12/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thuận đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Thạch trú tại tổ 16, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Ngôi nhà được xây dựng trên cơ sở quá trình vận động liên hệ của [...]

Vĩnh Trung tổ chức Giải bóng đá Cán bộ Đoàn – Hội hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Vĩnh Trung tổ chức Giải bóng đá Cán bộ Đoàn – Hội hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2019, hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), trong 03 ngày 8, 9, 10/3/2019, Đoàn phường Vĩnh Trung đã tổ chức giải bóng đá Cán bộ Đoàn – Hội năm 2019. Đây là giải [...]

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp đợt 2 tháng Thanh niên năm 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp đợt 2 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đã tổ chức các hoạt động đợt 2 [...]

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện đợt 2 tháng Thanh niên năm 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện đợt 2 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đã tổ chức các hoạt động đợt 2 [...]

Thanh Khê tổ chức Học tập tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Thanh Khê tổ chức Học tập tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Khê học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Tuyên giáo Quận ủy và Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ [...]

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện đợt 1 tháng Thanh niên năm 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện đợt 1 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đã tổ chức các hoạt động đợt 1 [...]

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp đợt 1 tháng Thanh niên năm 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp đợt 1 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đã tổ chức các hoạt động đợt 1 [...]