Cơ hội học nghề thợ nhôm kính có trả lương

Tạo điều kiện cho các bạn thanh niên trên địa bàn , Đoàn phường Xuân Hà phối hợp cùng Công ty Nhôm kính kỹ thuật Quân Đạt tuyền học viên đào tạo nghề và làm tại công ty trong thời gian đến, thông tin cụ thể các bạn có thể tham khảo file thông báo đính kém.
Mọi chi tiết các bạn ĐVTN liên hệ văn phòng Đoàn phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân
Gặp Mr.Vinh sđt 0905045080

Các trao đổi mới nhất