Archive for March, 2018

Quận Đoàn – Phòng Văn hóa thông tin quận Thanh Khê tổ chức sinh hoạt và nói chuyện chuyên đề Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Quận Đoàn – Phòng Văn hóa thông tin quận Thanh Khê tổ chức sinh hoạt và nói chuyện chuyên đề Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Thực hiện Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 trên địa bàn quận Thanh Khê; UBND – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê phối hợp tổ [...]

Quận đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” quận Thanh Khê lần thứ I năm 2018

Quận đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” quận Thanh Khê lần thứ I năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Thanh Khê năm 2018; chương trình Công tác Hội và phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên năm 2018; chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành  lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) và 43 năm Ngày giải phóng [...]

Quận Đoàn Thanh Khê – Liên Chiểu – Hải Châu phối hợp tổ chức Hành trình Trò chơi lớn “Tôi 18 – Tôi sẵn sàng”

Quận Đoàn Thanh Khê – Liên Chiểu – Hải Châu phối hợp tổ chức Hành trình Trò chơi lớn “Tôi 18 – Tôi sẵn sàng”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Khi tôi 18” và tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); [...]

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

I. ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI:
1. Video:

2. Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Tải tại đây
3. Tờ gấp Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XI
Tải tại đây
4. Tờ gấp 3 phong trào, 3 chương trình nhiệm kỳ 2017 – 2022
Tải tại đây
II. ĐẠI HỘI [...]

Bài viết theo thời gian: